PERSOONLIJKE CONTACTEN

  • Persoonlijke contacten via huisbezoek, een luisterend oor bieden, een blijvend aanspreekpunt, ook na erkenning.


HULP BIEDEN

  • Hulp bieden in de breedste zin.
    • Logistiek, materiële steun, bv. basisinstallatie nieuwe huisvestiging,...
    • Info ivm kringloopwinkels, voedselbedeling, Kind en Gezin, Poverello,...
    • Begeleiding bij bezoeken officiële instantie zoals stadhuis, ziekenkas, bank, openbaar vervoer, zoeken naar woonst,...SOCIALE CONTACTEN

  • Gelegenheid bieden om sociale contacten te leggen met Belgen en andere vluchtelingen via evenementen zoals zomerfeest (met BBQ), kerstfeest, uitstappen en weggeefplein.

 

Gastama vzw. Voor een gastvrij Tongeren 2020
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website.