PERSOONLIJKE CONTACTEN

  • Persoonlijke contacten via huisbezoek, een luisterend oor bieden, een blijvend aanspreekpunt, ook na erkenning.


HULP BIEDEN

  • Hulp bieden in de breedste zin.
    • Logistiek, materiële steun, bv. basisinstallatie nieuwe huisvestiging,...
    • Info ivm kringloopwinkels, voedselbedeling, Kind en Gezin, Poverello,...
    • Begeleiding bij bezoeken officiële instantie zoals stadhuis, ziekenkas, bank, openbaar vervoer, zoeken naar woonst,...SOCIALE CONTACTEN

  • Gelegenheid bieden om sociale contacten te leggen met Belgen en andere vluchtelingen via evenementen zoals zomerfeest (met BBQ), kerstfeest, uitstappen en weggeefplein.